Reglement Toets inzake plaatselijke bekendheid

Graag willen wij jullie nog even meenemen in de regels rondom de toets plaatselijke bekendheid.


Het uitgangspunt is dat alle makelaars die werkzaam zijn voor een lid van de afdeling Utrecht met goed gevolg de praktijktoets voor de agglomeratie Utrecht dienen te hebben afgelegd.

Dit is van toepassing voor makelaars die de praktijktoets voor de agglomeratie Utrecht langer dan drie jaar geleden hebben afgelegd en in die drie jaar niet binnen de NVM Afdeling Utrecht werkzaam zijn geweest. En dit is van toepassing bij makelaars die werkzaam worden voor een lid van de afdeling en de praktijktoets SVM NIVO in een andere agglomeratie dan die van de Afdeling Utrecht hebben afgelegd.

Wanneer een makelaar lid wordt van de NVM en de afdeling Utrecht, komt de makelaar indien niet al bekend bij het bestuur, op de koffie bij de RCL. De Regionale Commissie Lidmaatschapszaken bestaat uit een aantal bestuursleden en het doel van de RCL is om advies te geven aan de NVM. De NVM staat dus vrij om het advies te volgen of niet. Tijdens deze meeting wordt de makelaar gewezen op het regelement en daarmee op de toets. De bedoeling is dat deze toets binnen een jaar succesvol wordt afgerond, tot die tijd heeft de betreffende makelaar ontheffing.