Nieuwe directeur Funda

Op 6 februari zijn Elly Verkleij, Erwin Ritter en Jeroen ter Burg namens de afdeling Utrecht naar een bijeenkomst geweest bij Funda om kennis te maken met de nieuwe directeur Quintin Schevernels en zijn plannen voor Funda.

Deze bijeenkomst was georganiseerd voor alle leden van de afdelingsbesturen van NVM Wonen in Nederland. Die middag was een flinke delegatie van collega-bestuurders aanwezig voor deze sessie. Na een korte ontvangst met een drankje en een hapje, waarbij we informeel kennis konden maken met Quintin, heeft hij een presentatie gegeven.

Quintin heeft de afgelopen zeven maanden sinds zijn benoeming goed gebruikt om zich te oriënteren. Niet alleen op de NVM als aandeelhouder, maar vooral ook op Funda als bedrijf en op succesvolle vergelijkbare sites in de wereld.
Uit die oriëntatie heeft Quintin een visie ontwikkeld waar hij met Funda naar toe wil en wij hebben een erg positief gevoel over gehouden aan zijn visie én aan de persoon Quintin Schevernels. Duidelijk is dat deze nieuwe directeur met name staat voor het belang van Funda en dat platform verder wil ontwikkelen om er voor te zorgen dat ‘onze’ site de belangrijkste portal blijft op het gebied van onroerend goed in Nederland.

Bij die ontwikkeling staat een goede relatie met ons als makelaars hoog in zijn vaandel. We maken dit platform immers met elkaar sterk. Daartoe wil hij op korte termijn een aantal kwalitatieve verbeteringen doorvoeren in het platform. Hij wil echter ook de functionaliteiten voor ons als makelaars duidelijk verbeteren.

Belangrijke ideeën waren wat ons betreft dat hij veel duidelijker wil laten zien aan de makelaars welke toegevoegde waarde Funda voor ons als makelaars heeft, door inzichtelijk te maken hoeveel leads Funda genereert per woning die wij in verkoop hebben. Verder is het idee om Funda Marktverkenner meer te integreren met de huidige kantoorautomatiseringssystemen, zodat informatie nog eenvoudiger ontsloten wordt.

Voor de langere termijn heeft hij ook een aantal interessante ideeën die op dit moment nog verdere uitwerking vragen. Vergelijkbare platforms in het buitenland hebben hem echter duidelijk geïnspireerd.

Wij hebben zelf een goede indruk gekregen van Quintin Schevernels en wij hebben er vertrouwen in dat hij de juiste man op de juiste plaats is.