Bericht van onze voorzitter: Frank Verveer

Beste collega makelaars, NVM’ers,

Sinds mijn aantreden eind 2018 (in eerste instantie) als ad interim voorzitter van de NVM afdeling Utrecht, heb ik als jullie vertegenwoordiger al de nodige (extra) bestuurservaring op mogen doen. Van deelname aan de vakgroep Nieuwbouw, plaatsnemen in de commissie Herhuisvesting NVM, een toelichting geven op de rol van de NVM makelaar bij discriminatie in de woningmarkt ”bij de wethouder van Utrecht op het matje komen”, tot nu “Makelen in corona tijd met alle uitdagingen van dien.” Dit heeft het respect voor mijn voorgangers maar met name voor Jeroen die in 2018 heel druk en intensief bij de perikelen rond het bestuur van de NVM landelijk betrokken is geweest behoorlijk doen toenemen.

De jaren 2018 en 2019 hebben er mede toe geleid dat Lana Gerssen de nieuwe voorzitter NVM Wonen is geworden en Onno Hoes onze nieuwe landelijke Algemeen Voorzitter. In mijn optiek (en ik hoop ook in die van jullie) fungeren beiden goed en zijn zij niet bang om naar buiten te treden en de media op te zoeken, zonder het belang van ons als leden daarbij uit het oog te verliezen.

Er spelen op dit ogenblik best een aantal zaken binnen de NVM zoals: De rol van de deelnemingen in Funda, BrainBay en Realworks, Het taxatie dossier, het beleid ten aanzien van ARMT, KRMT en RMT en nog een aantal zaken. Voor jullie zijn deze activiteiten, mede door de coronacrisis, nog niet helemaal zichtbaar, maar vertrouw me: er wordt hard aan gewerkt en zodra het mogelijk is aan jullie kenbaar gemaakt.

Alhoewel mijn bestuursfunctie als voorzitter meer tijd en energie in beslag neemt dan ik me van tevoren heb gerealiseerd, heb ik (mits jullie daarmee instemmen) besloten het “ad interim” maar weg te laten en voor de toegestane termijn jullie voorzitter te blijven. Zoals ik aan meerdere onder jullie wel eens heb aangegeven “als je een duidelijke mening omtrent zaken bent toegedaan moet je hem ook formeel durven uiten.” En tot slot moet iemand het doen…..

Het doet mij deugd dat het ons uiteindelijk is gelukt om Jeroen er van te overtuigen dat hij de geknipte kandidaat voor de ledenraad is en we Mark Linschooten bereid hebben gevonden de vrijgekomen plek van Jeroen (na de door jullie formele goedkeuring) in het bestuur op te vullen.
We zijn als bestuur en vertegenwoordiging binnen de NVM dus weer op “oorlogssterkte.”

De coronacrisis raakt ons allen in ieder geval privé, om maar niet te spreken over de intelligente lockdown met alle gevolgen van dien, of zelfs mogelijke symptomen of last van het gevreesde virus.

Zakelijk lijkt het er op dat de lage rente, de schaarste (die we meer dan behoorlijk in ons werkgebied hebben) en vooral het besef dat een “thuis” toch wel heel belangrijk is (zeker na een soort quarantaine), de markt goed, of zelfs beter dan dezelfde periode vorig jaar, op de been houdt.

Tijdens het twee wekelijkse digitale overleg dat ik met alle voorzitters voer blijkt dat het over het algemeen gewoon erg goed gaat in de woningmarkt in Nederland, het aanbod neemt zelfs iets toe dus we krijgen iets meer balans tussen vraag en aanbod.

Dit soms tot “teleurstelling” van sommige journalisten, economen en visionairs die in de eerste week van de intelligente lockdown de meest zwartste scenario’s voor de woningmarkt voorspelden.

Laten we er samen voor waken dat we ons daar niet ook toe (in de media) laten verleiden, niemand van ons kan de toekomst voorspellen en niemand weet nog wat de exacte gevolgen voor de woningmarkt als gevolg van een neergaande economie op langere termijn zal zijn. Maar het veroorzaken van een negatief sentiment draagt zeker niet bij aan het tegengaan van krimp.

Wij als NVM makelaars hebben in ieder geval onze flexibiliteit, innovatie en vooral ondernemerschap meer dan uitstekend getoond door vooral te blijven doen waar we goed in zijn….. mensen blij maken met de verkoop of aankoop van hun (t)huis, coronavirus of niet!!


Rest mij jullie nog heel veel succes en ondernemerschap in de komende periode te wensen en hoop ik jullie zo snel als het kan weer “live” te ontmoeten. Blijf gezond en houd je aan de voorgeschreven regels want op “een tweede golf” zit niemand te wachten.

Met collegiale groet,

Frank Verveer
Jullie Voorzitter NVM Utrecht